Privacybeleid

Privacybeleid Prime Stock verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit nodig is om het contract met u met betrekking tot de verkoop van goederen na te komen (of voor de uitvoering van maatregelen die voorafgaand aan het sluiten van een dergelijk contract zijn genomen); en verdere verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van de […]

Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden Artikel 1: Definities Prime Stock, gevestigd te Roosendaal, KvK-nummer 62559303, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper. In deze algemene voorwaarden wordt de wederpartij van de verkoper aangeduid als koper. De partijen zijn de verkoper en de koper samen. De overeenkomst betekent de koopovereenkomst tussen partijen. Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze voorwaarden […]

Terms of Service

Terms of Service Article 1: Definitions Prime Stock, established in Roosendaal, Chamber of Commerce number 62559303, is referred to as seller in these general terms and conditions. The seller’s counterparty is referred to as the buyer in these general terms and conditions. The parties are the seller and the buyer together. The agreement means the […]

Data Protection & Privacy Policy

Data Protection & Privacy Policy Prime Stock performs processing of your personal data as it is necessary to fulfill the contract with you regarding the sale of goods (or for the implementation of measures taken prior to the conclusion of such a contract); and further processing of your personal data is necessary for the fulfillment […]

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!