Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden Artikel 1: Definities Prime Stock, gevestigd te Roosendaal, KvK-nummer 62559303, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper. In deze algemene voorwaarden wordt de wederpartij van de verkoper aangeduid als koper. De partijen zijn de verkoper en de koper samen. De overeenkomst betekent de koopovereenkomst tussen partijen. Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden Deze voorwaarden […]

Terms of Service

Terms of Service Article 1: Definitions Prime Stock, established in Roosendaal, Chamber of Commerce number 62559303, is referred to as seller in these general terms and conditions. The seller’s counterparty is referred to as the buyer in these general terms and conditions. The parties are the seller and the buyer together. The agreement means the […]