Privacybeleid

Privacybeleid Prime Stock verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit nodig is om het contract met u met betrekking tot de verkoop van goederen na te komen (of voor de uitvoering van maatregelen die voorafgaand aan het sluiten van een dergelijk contract zijn genomen); en verdere verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de vervulling van de […]

Data Protection & Privacy Policy

Data Protection & Privacy Policy Prime Stock performs processing of your personal data as it is necessary to fulfill the contract with you regarding the sale of goods (or for the implementation of measures taken prior to the conclusion of such a contract); and further processing of your personal data is necessary for the fulfillment […]